CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI W SKALE

Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale

ul. Bohaterów Września 42
32-043 Skała
NIP: 677 11 20 805
REGON: 001265367

tel. 12 389 10 91,
12 389 17 77

e-mail: domkultury@kulturaskala.pl