CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI W SKALE

Bezpłatne zajęcia artystyczne dla dzieci


Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale zapraszają dzieci i dorosłych na zajęcia plastyczne. Zajęcia odbywać się będą w Skale w klubie młodzieżowym Florian w środy od godziny 17, oraz w Smardzowicach w świetlicy przy bibliotece w piątki od godziny 17