CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI W SKALE

26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Skale.


Składam serdeczne podziękowanie wszystkim zaangażowanym w nasz skalski 26 Finał Wielkiej Orkiestry. Dzięki Państwa dobroci, dzięki wolontariuszom, życzliwym, pracującym podczas finału, szkołom zebraliśmy kwotę 34 878,12 złotych.

To piękne, że pomagamy, że potrafimy być razem.

szef sztabu 1201 w Skale Grzegorz Kowalik

 

Podziękowanie

Sztab przy Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale

składa sereczne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w organizacji XXVI gminnego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

 

Państwu Krystynie i Piotrowi Trzcionkom, Irenie i Józefowi Domagalskim- wlaścicielom Zakladu Wędliniarskiego w Skale

Panu Mariuszowi Motyczyńskiemu za organizację Turnieju Siatkówki

Panu Zygmuntowi Derczowi – właścicielowi sklepu z zabawkami

Reprezentacyjnej Orkiestrze Cianowic

Panu Leszkowi Heródowi właścicielowi firmy Pomoc Drogowa

Panu Andrzejowi Motyczyńskiemu właścicielowi firmy Skup i sprzedaż złomu z Cianowic

Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skały

Ochotniczej Straży Pożarnej z Barbarki

Dyrekcji i młodzieży z Zespołu Szkół i Placówek Ośwaitowych w Skale

Dyrekcji, nauczycielom, obsłudze i  uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Skale

Dyrekcji, nauczycielom i  uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 w Skale

Szkole Podstawowej z Cianowic

Krakowskiemu Klubowi Karate Tradycyjnego

Milenie Ślósarz i Mateuszowi Rusinowi z Klubu Kuźnia Tańca Kraków

Paniom z Zumba Skała

Pani Magdalenie Węgiel i firmie Pstrąg Ojcowski

Zespołowi Barwa

Panu Jarosławowi Moszczakowi