CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI W SKALE

Poświęcenie Samochodu OSP w Skale


Powrót do fotogalerii...