CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI W SKALE

O Bibliotece


Biblioteka

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Skale , wchodzi w skaład instytucji kultury gminy Skała, jaką jest Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Biblioteka prowadzi dwie filie w Smardzowicach i Minodze.

Biblioteki oprócz udostępniania zbiorów włączają się w życie kulturalne gminy, organizując wystawy, konkursy i spotkania czytelnicze.  Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych placówek.  W miłej a tmosferze polecimy Państwu lekturę      i pomożemy znaleźć poszukiwane materiały.

Każda z bibliotek udostępnia dla czytelników bezpłatny dostęp do internetu. Biblioteka skorzystała z Programu Rozwoju Bibliotek, dzięki któremu zapewniamy czytelnikom nowoczesny sprzęt komputerowy.

Biblioteki posiadają bezpłatny dostęp do internetu.    

Dzięki udziałowi naszej biblioteki w Programie Rozwoju bibliotek powstał Plan Rozwoju MGBP w Skale.

zobacz: Plan Rozwoju Biblioteki

Nasza Biblioteka korzysta z Programu Rozwoju Bibliotek.                           

 

            Biblioteki realizują swoje statutowe zadania ale pełnią również rolę  miejsca spotkań, rozrywki i odpoczynku.         W ubiegłym roku oprócz spotkań z czytelnikami, lekcji bibliotecznych z dziećmi, biblioteka w Skale była współorganizatorem imprez Centrum Kultury. Ważnym zadaniem realizowanym w 2016 roku jest tworzenie Cyfrowego Archiwum Historii Skały. Projekt ma na celu gromadzenie i opracowanie fotografii   i dokumentów - ukazujących życie codzienne mieszkańców gminy Skała oraz miejsc   i wydarzeń w ich życiu szczególnych. Jesteśmy dumni z naszej tożsamości, kultury i historii dlatego chcemy ją chronić przed zapomnieniem i zniszczeniem - ale także upowszechniać. Fotografie ze zbiorów mieszkańców są skanowane i publikowane na stronie http://archiwum.kulturaskala.pl.

            Biblioteki wyposażone są w komputery, z których mogą korzystać  czytelnicy – w roku 2016 to 19 stanowisk.          Tylko biblioteka w Skale posiada komputerowy program biblioteczny, w którym sukcesywnie katalogowane są zbiory.         W każdej bibliotece jest bezpłatny Internet.

Księgozbiór biblioteki liczy 34 320 egzemplarzy z czego 667 pozycji zakupiono  w 2016 roku.                                           W 2016 r. pozyskano  8 490 zł na zakup książek z programu upowszechnianie czytelnictwa. Z budżetu biblioteki na zakup książek wydano 8 002 zł, 453 zł na prenumeratę czasopism. Zakupiono książek: w Skale 404 szt. Minodze 131, Smardzowicach 128 szt. 

W roku ubiegłym zarejestrowano w Skale 1185 czytelników, w Minodze 199  i Smardzowicach 214.  W sumie wypożyczono 25 466 książek. W bibliotece pracują 4 osoby w tym dwie na ½ etatu.

Księgozbiór bibliotek to: Minoga 7 471 pozycje, Smardzowice to 8 706 egzemplarzy Skala 18 143. W roku 2016 z bibliotek skorzystało 1 598 mieszkańców gminy. Średnio na 100 mieszkańców zakupiono 6,31 książek, a liczba czytelników na 100 mieszkańców wynosiła 15,22.