CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI W SKALE

O gazecie


Kronika Miasta i Gminy Skała

Drodzy czytelnicy.
Od marca 2019 roku Kronika ukazuje się w nowej szacie , jest obszerniejsza i co najważniejsze  bezpłatna. mamy nadzieję, że zyska uznanie - a z naszej strony zrobimy wszystko aby tak było.  Możecie ją dostać w placówkach samorządowych oraz w sklepach na terenie naszej gminy.

Kronika Miasta i Gminy Skała to społeczno-kulturalna  gazeta  wydawana w gminie Skała
przez Centrum Kultury Sportu i Rekreacji.

Od początku istnienia naszej gazety, chcemy aby była ona bliska mieszkańcom, poruszała lokalne problemy, zakreślała wizję przyszłości, ale także podkreślała naszą lokalną tożsamość. Dlatego znaleźć w niej można nie tylko informacje samorządowe, ale także artykuły historyczne, reportaże z najważniejszych gminnych wydarzeń, informacje kulturalne i sportowe. Kronika kształtuje życie kulturalne gminy, włączając się w organizację imprez, wystaw i konkursów.

Chcemy tworzyć tą gazetę najlepiej jak umiemy. Chcemy również aby jej czytelnik nie był obojętny. Jeśli jest za co , to aby nas chwalił i dyskutował z nami jeśli się z czymś nie zgadza.

Chcemy aby nasi czytelnicy tworzyli gazetę z nami.

Zapraszamy zatem – piszcie do nas , dzielcie się radościami i problemami, odkrywajcie Wasze rodzinne historie, przysyłajcie zdjęcia. Największą satysfakcją dla naszej redakcji będzie to, jeśli uznacie Państwo , że to Wasza gazeta.

 

Z HISTORII…

Lokalna gazeta w Skale po raz pierwszy ukazała się w miesiącu wrześniu 1994 r jako miesięcznik samorządu terytorialnego. „Kronikę gminy i miasta Skała”, bo taki nosiła tytuł wydano wówczas w nakładzie 700 egzemplarzy, każdy w cenie 5000.- złotych / przed wymianą/. Wydrukowana została w Zakładzie Poligraficznym J.Jawień w Miechowie. Wydawcą był Dom Kultury w Skale, którego kierownikiem była Anna Katarzyńska. Redaktorem naczelnym miesięcznika był Lesław Adamczyk, a w skład pierwszego kolegium redakcyjnego weszli: Władysław Gawęda, Anna Katarzyńska, ks. Dr Jerzy Król, Zdzisław Mularczyk oraz ks. Tadeusz Domagała, Stanisław Domagalski, Piotr Trzcionka i Marek Opalski -obsługa fotoreporterska. W roku 1994 ukazały się cztery numery. W latach następnych regularnie ukazywało się 10 lub 11 numerów, w pierwszych latach nawet w nakładzie sięgającym 1000 egzemplarzy miesięcznie. Od maja 1995 roku „Kronika” zaprosiła do współpracy gminy sąsiednie: Iwanowice, Sułoszowa i Trzyciąż zapewniając drukowanie dostarczonych informacji w miesięczniku. Wówczas zmieniła też nazwę na „Kronika gmin i miasta Skała” pod którym to tytułem ukazywała się aż do zmiany nazwy. Przez dwa pierwsze lata podnoszono sukcesywnie cenę gazety, która w roku 1997 ukształtowała się na poziomie 1,50 zł i od tego czasu mimo różnych propozycji zmian, pozostała w tej wysokości aż do marca 2010 r. Obecnie miesięcznik kosztuje 2,- zł.  Od roku 2007 gazeta zmieniła nazwę na Goniec „szwedzki”, społeczno- kulturalny miesięcznik gminy Skała. Na początku roku 2011 ,  zmieniono kontrowersyjną nazwę gazety na „Kronikę Miasta i Gminy Skała”.

 

numery archiwalne

 

 

WYDANIA SPECJALNE

Związane były z ważnymi wydarzeniami, które były udziałem społeczności lokalnej „małej ojczyzny”. Do nich należały:

-„Kalendarium XX wieku Miasta i Gminy Skała” październik 2001 r

-„Ślady papieskie na ziemi –Skała Najświętszej Maryi”, maj 2004 rok

-„Skała żegna Papieża” Kwiecień 2005

-„Podsumowanie IV kadencji Rady Miejskiej 2002-2006”październik 2006 r

-„10 kwiecień 2010 r – tragedia narodowa” maj 2010 r

 

REDAKTORZY NACZELNI

Lesław Adamczyk od września 1994 r do marca 1998 r

Grzegorz Kowalik p.o. od kwietnia 1998 r do czerwca 1998 r

Agata Surówka od lipca 1998 r do grudnia 1998 r

Grzegorz Kowalik p.o. od stycznia 1999 r do lutego 1999 r

Barbara Szwajcowska od marca 1999r. do sierpnia 2011r.

Marta Parzelka od października 2011r.