CENTRUM KULTURY
SPORTU I REKREACJI W SKALE

Wyciąg z protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty na obsługę techniczną imprezy imprezy Dni Skały 2017. 2017-04-24 13:36:46 W dniu 24.04.2017 r. o godz. 10 komisja powołana przez Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale dokonała otwarcia i analizy ofert złożonych na obsługę techniczną imprezy Dni Skały 2017. WIĘCEJ
Wyciąg z protokołu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi obsługi gastronomicznej 2017-04-24 13:33:53 W dniu 24.04.2017 r. o godz. 10 komisja powołana przez Dyrektora Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Skale dokonała otwarcia i analizy ofert złożonych na obsługę gastronomiczną i usługę wesołego miasteczka imprezy Dni Skały 2017. WIĘCEJ
   Fotogaleria: Konkurs Palm Wielkanocnych Smardzowice 2017 - 09 kwiecień 2017